Vols gestionar algun tràmit?

Descobreix la nova oficina virtual

Quins serveis prestem?
Els nostres serveis
Serveis que us podem oferir
Oferim serveis relacions amb la gestió de l'aigua potable, obra civil així com instal·lacions hidràuliques i analítiques sobre la qualitat de l'aigua
Analítiques
Gestió d'aigua potable
Obra civil
Instal·lacions hidràuliques
Bombes hidràuliques
Analítiques

Oferim la realització de qualsevol analítica sobre la qualitat de l’aigua. El laboratori efectua anàlisi analític de l’aigua de la xarxa de subministrament; anàlisi d’aigües de piscines; anàlisi analític en pous i fonts particulars i públiques; i consultoria i assessorament. Ofereix els seus serveis tant a la pròpia empresa com a clients externs (ajuntaments, empreses particulars i cases de colònies, entre d’altres).

Gestió d'aigua potable

Estem especialitzats en la gestió d’abastament d’aigua potable i gestionem, totalment els municipis d’Esponellà i Crespià, a la comarca del Pla de l’Estany. També actuem discrecionalment per a clients particulars i/o administracions que ens ho demanen.

Obra civil

Executem tot tipus d’obra civil exterior relacionada amb serveis i urbanització com poden ser paviments de tot tipus, voreres, arquetes, estacions de bombeigs, depuradores, dipòsits, etc..

Instal·lacions hidràuliques

Executem tot tipus d’instal·lacions hidràuliques interiors o exteriors, així com els corresponents estudis, càlculs i legalitzacions. També en garantim la qualitat i, si s’escau, en gestionem la depuració.

Bombes hidràuliques

Es duen a terme instal·lacions noves, reparacions, manteniments o lloguers de bombes hidràuliques i grups de pressió d’aigua potable, aigües pluvials, aigües brutes, contra-incendis, etc...

Laboratori
Analítiques

Seleccioni el tipus d'anàlisi

Esponellà
Crespià
Anàlisi completa
Anàlisi control
Anàlisi Radioactivitat
Caracterització de l'aigua